Kennisdag Bodem en Water 2023

Maandag 6 februari was de Meerpaal in Dronten voor de vijfde keer het podium voor de Kennisdag Bodem & Water. Deze dag, waar het delen van nieuwe kennis en boerenpraktijk centraal staat, werd druk bezocht. Meer dan 200 Flevolandse boeren en professionals bezochten de Meerpaal en spraken met elkaar over wat er nodig is voor een toekomstbestendige landbouw.

Afwisselend programma met workshops

De Kennisdag is één van de bijeenkomsten van het Actieplan Bodem en Water Flevoland (ABW), waarvan wij, het Flevolands Agrarisch Collectief (FAC) mede uitvoerder zijn.
Het ABW is een samenwerkingsverband tussen LTO Noord, Waterschap Zuiderzeeland en provincie Flevoland, met als doel een duurzame landbouw in Flevoland bevorderen door bewust bodemgebruik, een goede waterkwaliteit en waterconservering in het bodemprofiel.
Tijdens de Kennisdag kregen aanwezigen een gevarieerd menu aan workshops gepresenteerd. Een aantal van deze workshops werden gegeven door het FAC.
De deelnemers konden kiezen uit onderwerpen als bodemverdichting en het voorkomen ervan, druppelirrigatie en fertigatie en biodiversiteit. Ook workshops over de groenbemesterkeuze bij winterbedekt houden en het bewust bijbemesten in het groeiseizoen genoten veel belangstelling.

Bekijk hier de opgenomen workshops en de centrale lezing.