Ook dit jaar hebben de deelnemers weer een flinke hoeveelheid zaaizaad besteld voor hun akkerranden, kruidenstroken en vogelakkers. Het zaaizaad werd dit keer geleverd door de firma Neutkens uit Brabant. In totaal een 1976 kg zaad. Vorig jaar hebben we dat op twee avonden uitgeleverd, waarbij de boeren het zelf kwamen halen aan de Zeeasterweg in Oost-Flevoland en de Zwijnsweg in de NOP. Dit jaar hebben we te maken met de Corona Crisis en daarom hebben we ervoor gekozen om de boeren niet bij elkaar te laten komen op elkaars erf. Om die reden hebben Herman van der Wal en Arie Keijzer de auto een paar keer volgeladen met zakken zaaizaad en zijn daarmee langs de boeren gereden. Daarbij hebben we even gebeld dat we eraan kwamen en hebben het zaaizaad zoveel mogelijk zonder contact op het erf geplaatst. Er is ondertussen nog een levering van Syngenta binnen gekomen met zakjes “Syngenta-Pollinator”.

Dit Syngenta zaad zal gebruikt worden voor het Project Teeltvrije zone in de Kop van de NOP en voor het project ‘Bloeiende bermen binden burgers en boeren’ van de cluster “Rondom Ens”).

 

Er is nog zaaizaad over. Leden die interesse hebben kunnen zich melden bij Herman van de Wal