VACATURE administratief medewerker en ondersteunende spil

Versterking Werkorganisatie

28 mei 2020

 

 

Het Flevolands Agrarisch Collectief (FAC) is een jonge coöperatie van boeren die op een constructieve wijze werken aan verduurzaming van hun agrarische bedrijf.

De coöperatie is opgericht voor de uitvoering van het agrarisch natuurbeheer en het akkerrandenbeheer voor de gehele provincie Flevoland. Al snel volgden andere projecten zoals ‘Zicht op de Bodemstructuur’ in opdracht van het Actieplan Bodem en Water.

Het FAC wil graag partijen verbinden en kennis op de juiste plek brengen.

 

Toekomstbeeld

Nu het FAC een steeds sterkere gebiedspartij wordt, is het de verwachting dat er meer projecten bijkomen. Dat blijkt al uit het provinciale project ‘De groene draad in ons klimaat’ binnen de nieuwe Omgevingsvisie Landbouw Meerdere Smaken en de landelijke GLB-pilot ‘Akkerbelt’.

 

Werkorganisatie

De werkorganisatie is het uitvoerende orgaan van de coöperatie en bestaat momenteel uit 11 personen: 1 coördinator/projectleider, 1 administratief medewerker, 1 financieel medewerker, 4 projectleiders, 3 veldmedewerkers en 1 persoon belast met de certificering.

 

Versterking van de organisatie wordt gezocht in vervanging van de Administratief medewerker & office ondersteuner.

De medewerker speelt een belangrijke rol in de administratieve uitvoering van de projecten, met name voor het agrarisch natuurbeheer, zoals het digitaal vastleggen van de contracten en de juiste intekening bij de Gecombineerde Opgave.

Aanvullend zal de medewerker de coördinator ondersteunen in het functioneren van de werkorganisatie. Hierbij kan gedacht worden aan het organiseren van bijeenkomsten, online nieuwsbrieven, bijhouden van de website, ondersteunen projectleiders, HR-taken enz.

 

Kernkwaliteiten

  1. Affiniteit heeft met de agrarische sector
  2. Zeer accuraat is en gevoel voor prioriteiten heeft
  3. Goed kan organiseren
  4. Ons wil ondersteunen bij het (digitaal) opstellen van contracten. En in geval van agrarisch natuur- en landschapsbeheer kan zorgdragen voor de juiste intekening van de percelen in de Gecombineerde Opgave.

 

Aanbod

In eerste instantie gaat het om een tijdsbeslag van 2 dagen in de week, waarbij je als zelfstandig ondernemer (ZZP’er) opereert.

 

Je interesse kun je kenbaar maken door een korte brief en CV te sturen naar Coby Dekker-van den Berg, voorzitter@flevolandsagrarischcollectief.nl De vacature sluit op 14 juni 2020. Voor vragen kun je contact opnemen met Wim Stegeman, coordinator@flevolandsagrarischcollectief.nl / 06-53407743