Vacature 2 bestuursleden

waaronder een voorzitter

Flevolands Agrarisch Collectief

Reactie voor 1 november 2020

 

Het Flevolands Agrarisch Collectief (FAC) is een jonge dynamische coöperatie die zich bezighoudt met het ondersteunen van het verduurzamen van het agrarisch bedrijf. Wij zijn in 2015 opgericht als uitvoeringsorganisatie (contracteren, monitoren en uitbetalen) van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Flevoland. Daarnaast zijn wij ook uitvoeringsorganisatie van projecten zoals: ‘Zicht op de Bodemstructuur’ en ‘Akkerbelt’ voor het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Binnen de coöperatie hebben wij een werkorganisatie met 11 medewerkers, die allen op ZZP-basis werken (ongeveer 3 fte). Op dit moment is onze (beheer)omzet ruim 1 miljoen euro en hebben we 170 leden.

 

Per ultimo 2020 heeft één van onze bestuursleden te kennen gegeven zijn functie te willen beëindigen; daarnaast is per einde 2021 onze voorzitter statutair aftredend. Om een soepele overgang en inwerkperiode te hebben, heeft het bestuur besloten beide vacatures nu gelijktijdig open te stellen.

 

Beide functies

Samen met de overige bestuursleden ben je medeverantwoordelijk voor het functioneren van de coöperatie. Binnen het bestuur wordt gewerkt met een portefeuillemodel – deze worden onderling verdeeld. Als bestuurslid ben je in staat om toekomstige deelnemers te motiveren voor deelname aan het collectief en kun je uitdragen waar het collectief voor staat. Verder sta je positief en enthousiast tegenover de doelstellingen van het FAC. Je woont in het werkgebied van het collectief, beschikt over een netwerk in de regio, hebt een brede maatschappelijke kijk op de (duurzame) ontwikkeling van de landbouw in het landelijk gebied, bestuurlijke ervaring en voldoende communicatieve vaardigheden; daarnaast een proactieve houding en een oog voor de mogelijkheden voor verbetering van onze nog jonge organisatie.

Het FAC hecht aan regionale spreiding van de bestuursleden over het werkgebied. Derhalve zijn we in elk geval bij voorkeur op zoek naar één bestuurslid uit Zuidelijk Flevoland.

Profiel voorzitter

Voor de functie van voorzitter zijn aanvullende capaciteiten gewenst: Je bent een goede en kritische sparringpartner voor de werkorganisatie en overige bestuursleden. Je treedt op als woordvoerder namens de organisatie en als onderhandelaar met derden. Je beschikt over goede contactuele vaardigheden en overtuigingskracht (inspirerend leiderschap). Binnen de organisatie probeer je ieders kwaliteiten optimaal te benutten ten dienste van de organisatie als geheel (samenbindend leiderschap). We vragen voor deze functie minimaal HBO werk- en denkniveau met daarbij aantoonbare belangstelling voor en kennis van landbouw, landschap, flora en fauna. Bij voorkeur ben je woonachtig in Flevoland. Kandidaten herkennen zichzelf in de volgende profielschets:

  • Je hebt bestuurlijk en politiek een uitgebreid netwerk in de regio of bereid daaraan te werken
  • Verbindend zowel intern als extern
  • Ervaring met representatie en leidinggevende kwaliteiten
  • Affiniteit met de agrarische sector
  • Initiatiefrijk, innovatief, teamplayer

Werkomgeving

Wij bieden een uitdagende bestuursfunctie in het collectief met veel ruimte voor eigen initiatief. Afhankelijk van de portefeuilleverdeling binnen het bestuur schatten we in dat je voor het invullen van de functie van voorzitter minimaal 5-8 uur per week beschikbaar moet hebben.

Voor beide functies ontvang je vacatiegeld voor het vervullen van de bestuursfunctie.

Contactinformatie

Jouw sollicitatiebrief, voorzien van CV, kun je voor 1 november 2020 mailen naar het FAC, t.a.v. vertrouwenscommissie, secretaris@flevolandsagrarischcollectief.nl.
Wil je meer informatie dan kun je contact opnemen met Mark Geling (secretaris, tel 06 22 56 19 65) of Coby Dekker (voorzitter, tel 06 22 064 874) of op www.flevolandsagrarischcollectief.nl.