Certificaat Collectief Agrarisch Natuurbeheer

Begin november is er bij het FAC een externe audit uitgevoerd.  Er werd gecontroleerd of wij voldoen aan alle in het Programma van Eisen gestelde voorwaarden zoals wij die hebben uitgewerkt in ons Kwaliteitshandboek. De externe audit verliep probleemloos, er waren geen tekortkomingen geconstateerd. Zeer recentelijk ontvingen wij een nieuw certificaat van de Stichting Certificering SNL.

Verslag ledenbijeenkomst 2 februari 2018

Vrijdagmiddag 2 februari heeft het FAC speciaal voor haar leden een ledenmiddag georganiseerd. Op deze middag werden 38 aanwezig leden geïnformeerd over de stand van zaken van het FAC nu en in de toekomst. Anthony Stip van de De Vlinderstichting hield een interessante lezing over o.a. wilde bijen, vlinders en andere nuttige insecten voor het…