‘Schoner Water Flevoland’ 2018

Graag maken wij u attent op de nieuwe openstelling van de akkerrandenregeling ‘Schoner Water Flevoland’ met een looptijd tot en met 2021. Het primaire doel van het project ‘Schoner Water Flevoland’ is het leveren van een bijdrage aan schoner oppervlaktewater door een bufferzone te creëren tussen de gewassen en waterlopen. Hierdoor wordt de belasting van het oppervlaktewater…

FAC nieuwsbrief augustus 2017

In deze 2de nieuwsbrief van 2017 van het Flevolands Agrarisch Collectief (FAC) willen we u graag informeren over een aanstaande excursie langs kruidenrijke akkerranden en vogelakkers in de cluster Vogelweg, over bestuurszaken en de projecten die het FAC uitvoert.

Veldexcursie Flevolands Agrarisch Collectief

Woensdagavond 24 augustus heeft het Flevolands Agrarisch Collectief een veldexcursie naar akkerranden, vogelakkers en wintervoedselvelden georganiseerd. De veldexcursie startte bij een deelnemer met een meerjarige akkerrand en en wintervoedselveld aan de Vogelweg bij Lelystad. Daarna hebben we in de buurt nog bij meer deelnemers randen, vogelakkers en wintervoedselvelden bekeken. Het doel ervaringen delen over het…

Succes van Zicht op de Bodemstructuur resulteert in nieuwe ronde

Succes van Zicht op de Bodemstructuur resulteert in nieuwe ronde

Verschillende Flevolandse akkerbouwers en bodemdeskundigen hebben in 2016 de methodiek en het bijpassende veldboekje Bodemconditie Flevoland getest. Na deze eerste succesvolle ronde en een flink aantal nieuwe aanmeldingen, is deze maand de nieuwe ronde van start gegaan. Diverse groepen, waaronder ook enkele veehouders, zijn met fase A begonnen. Nieuw deze reeks is de deelname van…