Introductie GLB

Vanaf 2023 zal het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid van start gaan. Er is meer ruimte voor landelijke invulling van het beleid. Dit heeft vorm gekregen in het Nationaal Strategisch Plan (NSP). Het FAC heeft meegedacht en denkt nog steeds mee met andere collectieven in de vormgeving daarvan, waarbij steeds in het achterhoofd wordt gehouden ‘hoe past dit bij de Flevolandse boer?’. Alhoewel er nog veel onduidelijk is wil het FAC haar leden vanaf heden regelmatig op de hoogte brengen van de ontwikkelingen. De aftrap is geweest bij de Ledenmiddag op 4 maart met een presentatie van Remco Schreuder (RVO). Heb je een vraag? Geef die door via info@FACflevoland.nl.

De opzet van het GLB in het kort begint met de basispremie, waaronder diverse wettelijke verplichtingen liggen, zoals die van de 7e Nitraatrichtlijn. De tweede laag is die van de Ecoregeling, die is vrijwillig en is vormgegeven met een puntensysteem. Er is keuze uit de diverse maatregelen, die een bijdrage leveren aan maatschappelijke doelen, zoals van bodem, klimaat, water, biodiversiteit en landschap. De derde laag is het agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb). Het hoofddoel is het versterken van de biodiversiteit, naast verbetering van de waterkwaliteit. Vanaf 2023 worden daar klimaatdoelen (adaptatie en mitigatie) aan toegevoegd. Provincies en waterschappen geven het ANLb vorm in een provinciaal Natuurbeheerplan. Een gecertificeerd collectief, zoals het FAC kan de uitvoering ter hand nemen. Tot slot zijn er specifieke regelingen gericht op diverse onderwerpen, zoals jonge boeren, samenwerking, kennis en investeringen.