Flevolands Agrarisch Collectief

Voor uitvoering van agrarisch natuur- en landschapsbeheer

In 2015 hebben zes agrarische natuurverenigingen samen met LTO Noord een agrarisch collectief opgericht met de gehele provincie Flevoland als werkgebied: Het Flevolands Agrarisch Collectief (FAC). Het collectief is verantwoordelijk voor de uitvoering van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Flevoland.

PROJECTEN

Als partner in het gebied wil het FAC de kansen benutten om duurzame landbouw (waaronder groenblauwe diensten) via projecten te stimuleren. Onze projecten:

LAATSTE NIEUWS

DEELNEMEN

Heb je interesse om samen met je buren/collega’s iets te doen voor akkervogels of anderszins iets met agrarisch natuurbeheer, vergroening of één van de projecten? Meld je dan aan!