Kom naar Flevoland Bloeit!

Harry’s Farm, Elandweg 73 Swifterbant  Donderdag 22 juni 2023   Van 14.00 tot 18.00 uur                                              Kom jij ook? Donderdag 22 juni is Flevoland Bloeit, het evenement van het Flevolands Agrarisch Collectief. Kom als eerste op de lijst voor een nieuwe subsidieregeling voor natuurinclusieve landbouw, laat je bijpraten over nieuwe kansen en mogelijkheden voor Agrarisch Natuur- en…

Test u mee aan de KPI-Kringlooplandbouw?

Test u mee aan de KPI-Kringlooplandbouw? Boeren werken graag vanuit hun eigen motivatie aan een bedrijf wat op lange termijn volhoudbaar is en willen weten waar ze op de lange termijn aan toe zijn wat betreft het overheidsbeleid. Overheden willen ook toewerken naar doelen op (lange) termijn. Het is vanzelfsprekend om op het boerenbedrijf in…

Vacatures bij FAC

Help jij ons de landbouw in Flevoland nóg toekomstbestendiger te maken?   We hebben twee leuke functies beschikbaar projectleider (ANLb) met nuchter boerenverstand bedrijfsadviseur/veldmedewerker Het Flevolands Agrarisch Collectief (FAC), een onafhankelijke boeren-coöperatie, verzorgt sinds 2015 de uitvoering (contracteren, monitoren en uitbetalen) van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb) in Flevoland. Daarnaast initieert FAC zelfstandig projecten…

Let op met de 4% niet productief regeling!

Ter attentie: Let op met de 4% niet productief regeling! Wat gebeurt er als iemand teveel of juist te weinig ha grond voor de 4% niet-productief areaal regeling heeft aangevinkt in de gecombineerde opgave? RVO geeft aan dat dit niet van zelf goed gezet wordt. Dit betekent dat een deelnemer niet te veel moet aanvinken,…

ANLb Pakket Bodemverbetering

ANLb Pakket bodemverbetering Dit pakket richt zich op verbetering van de bodem van grasland en bouwland door het opbrengen van organische mest, bodemverbeteraars of plantenresten. De structuur, chemische samenstelling en bodemleven hebben hier baat bij en dit ondersteunt de productiefunctie. Doordat er organische stof wordt toegevoegd aan het perceel, houdt de bodem meer koolstof vast…

Meld je aan voor beroep op overmacht

Meld je aan voor beroep op overmacht bij geen 90% bedekking akkerrand en vogelakker op 1 juni Heb jij een akkerrand of vogelakker en lukt het niet om op 1 juni 90% bedekt te hebben? Meld dit dan bij een van de veldmedewerkers: Arie Keijzer of Menno Gunst. Stuur als het lukt een foto mee van…

Flevoland Bloeit 2023

Flevolands Agrarisch Collectief en provincie Flevoland presenteren:         Op weg naar een Natuur Inclusieve Landbouw    Locatie: Harry’s Farm, Elandweg 73 Swifterbant Datum: donderdag 22 juni 2023 van 14.00 tot 18.00 Natuur Inclusieve Landbouw, is dat echt iets voor Flevoland? En wat verstaan wij daar eigenlijk onder? Hoe kijken de Flevolandse boeren, bedrijven en…

Green Paper Flevoland

Green Paper Flevoland Een nieuwe impuls voor een natuurinclusieve samenleving FAC en LTO Noord hebben op woensdag 5 april de ‘Green Paper Flevoland’ overhandigd aan gedeputeerde Harold Hofstra. Vanuit ons gezamenlijk belang bij een mooier landschap en een natuurinclusievere samenleving, willen LTO en FAC met gebiedspartners investeren in een duurzamer en vitaler Flevoland. Volop kansen in…