Dronevliegers gezocht!

Dronevliegers gezocht! Het zoeken, tellen en lokaliseren van nesten wordt veelal gedaan door vrijwilligers. In sommige gebieden en clusters is er helaas te weinig mankracht om alle percelen na te lopen. Onze drone kan hierbij helpen. Hiervoor zijn we op zoek naar dronevliegers of mensen die dit willen leren. Om te mogen vliegen met een…

Vooraankondiging Regiobijeenkomsten

Vooraankondiging Regiobijeenkomsten December is voor ons de maand waarin we gewoonlijk clusterbijeenkomsten organiseren. Omdat we dit jaar ook veel deelnemers hebben in de zoekgebieden buiten de clusters (Klimaat en dooradering) en we graag naast naast ANLb deelnemers, ook (oud) deelnemers van projecten, leden en geïnteresseerden willen verwelkomen, hebben we besloten om 4 regiobijeenkomsten te organiseren.…

Stand van zaken ANLb

Stand van zaken ANLb Rondom het ANLb zijn we volop in beweging. In september zijn de laatste foutmeldingen opgelost en/of besproken en we zijn verheugd om te melden dat de subsidie verantwoording op tijd is ingediend. Bijgaande weergaves zijn een goed beeld van wat we met elkaar hebben gerealiseerd aan Flevolands agrarisch natuurbeheer. Naast een…

Studenten Aeres maken kennis met agrarisch natuurbeheer

Studenten Aeres maken kennis met agrarisch natuurbeheer 21 september en 5 oktober heeft BoerenNatuur Flevoland eerste jaarstudenten van Aeres hogeschool Dronten kennis laten maken met agrarisch natuurbeheer. In 8 groepen van 30 studenten gaven wij uitleg en kwam de discussie over inpasbaarheid en functionaliteit op gang. Wij hopen hiermee de toekomstige generatie boeren enthousiast te…

Vertrek voorzitter BoerenNatuur Flevoland

Vertrek voorzitter BoerenNatuur Flevoland BoerenNatuur Flevoland is volop in beweging en dat vraagt veel van de organisatie. Een nieuwe stap in deze beweging is het vertrek van Peter Bentum als voorzitter. Sinds november 2021 heeft hij met veel passie bijgedragen aan een doorontwikkeling van de organisatie. Samen hebben we gewerkt aan het aanscherpen van onze…

Even voorstellen, nieuwe veldmedewerker

Even voorstellen, nieuwe veldmedewerker Mijn naam is Raphael Ostendorf, 31 jaar oud uit Dronten. Per 1 september werkzaam bij boerennatuur Flevoland als veldmedewerker voor oostelijk en zuidelijk Flevoland. Na mijn stage eerder bij het FAC voor het opzetten van het project weidevogeldrone kreeg ik de vraag of ik het team wilde komen versterken als veldmedewerker.…

Innovatiefonds voor versterking plasdras-gebieden

Innovatiefonds opent aanvragen voor versterking plasdras-gebieden Het Samen Voor Biodiversiteit Innovatiefonds steunt dit jaar projecten die versterking en uitbreiding van plasdras-gebieden als doel hebben. Dit is mogelijk door de samenwerking van Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel en het Dinamo Fonds, dat hiervoor € 100.000 beschikbaar stelt. Vanaf 28 augustus kunnen aanvragen voor versterking van de natuurkwaliteit van…

Vertrek directeur BoerenNatuur Flevoland

Vertrek directeur BoerenNatuur Flevoland Dit najaar zal Menko Oosterhuis afscheid nemen van BoerenNatuur Flevoland. Menko trad vorig jaar in dienst als directeur van BoerenNatuur Flevoland (voorheen Flevolands Agrarisch Collectief). Onder zijn leiding zijn er belangrijke stappen gezet in de richting van onze doelstellingen, waaronder onze recente naamswijziging. Het besluit om afscheid te nemen na één…

Tijdig melden uitgevoerd beheer

Tijdig melden uitgevoerd beheer bij beheerpakket A07 Ruige mest en A39 Bodemverbetering op grasland en bouwland Voor deze pakketten geldt een meldingsplicht bij RVO.nl, doe je dit niet dan komen de vergoedingen te vervallen. Meld uitgevoerd beheer z.s.m. en uiterlijk binnen 1 week na uitvoer. BoerenNatuur Flevoland rekent 1 week voor het verwerken van binnengekomen…

FAC wordt BoerenNatuur Flevoland

FAC wordt BoerenNatuur Flevoland Het Flevolands Agrarisch Collectief (FAC) is volop in beweging. Afgelopen jaar zijn wij ook bezig geweest met het herijken van onze strategie: wie willen we zijn en waar gaan en staan we voor. Hieruit is naar voren gekomen dat onze huidige naam hier onvoldoende bij aansluit en daarmee ook niet voldoende…