Zaaizaad distributie 2020

Ook dit jaar hebben de deelnemers weer een flinke hoeveelheid zaaizaad besteld voor hun akkerranden, kruidenstroken en vogelakkers. Het zaaizaad werd dit keer geleverd door de firma Neutkens uit Brabant. In totaal een 1976 kg zaad. Vorig jaar hebben we dat op twee avonden uitgeleverd, waarbij de boeren het zelf kwamen halen aan de Zeeasterweg…

5-jarig jubileum

2019 is bijna ten einde. Het is een afwisselend jaar geweest – vol met uitdagingen. Het is al weer het 4de beheerjaar geweest voor het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer. Officieel hebben we nog twee jaar te gaan maar met het uitstel van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) kunnen het er nog maar zo twee…

Rijksregeling Niet productieve investeringen

Eind 2018 heeft het Ministerie van LNV een regeling opengesteld voor Collectieven. Het gaat om niet productieve investeringen ter versterking van het agrarisch natuurbeheer. Te denken valt aan plasdras pomp, aanleg poel en aanplant struweel. Onder de deelnemers van het ANLb is de interesse gepeild en zijn de mogelijke investeringen geïnventariseerd. Omdat de minimum instap…

FAC professionaliseert collectief

Het Flevolands Agrarisch Collectief wilde vier jaar na de oprichting van het collectief weten hoe we als organisatie functioneren en of er nog een professionaliseringsslag nodig is. Zijn we als bestuur en organisatie zoals die nu is, klaar voor de toekomst? Om daar achter te komen huurden we verandercoach Bea Annot in. Om samen met…

FAC geeft lezing op Natuurtop 2019

De Natuurtop wordt om het jaar georganiseerd door het Interprovinciaal Overleg (IPO). Het is de plek waar bestuurders, beleidsmakers en ambtenaren van verschillende provincies en het bedrijfsleven bij elkaar komen om elkaar te ontmoeten en kennis uit te wisselen over de laatste ontwikkelen op het gebied van natuur.   Het Flevolands Agrarisch Collectief (FAC) is…

Akkerrand vernieuwen? Bestel snel zaaizaad

Verscheidene meerjarige akkerranden zijn na 2 of meer jaren behoorlijk vergrast. Daardoor neem te waarde als leefgebied voor insecten en daarmee als voedselvoorziening voor vogels steeds meer af. Is vernieuwen in de herfst een optie?   Een flink deel van de akkerranden van deelnemers aan het project “Schoner Water Flevoland (SWF)“ en van deelnemers in…

Zonder leren waarnemen is juist handelen onmogelijk

Duurzaam bodembeheer is maatwerk en dat begint met leren waarnemen, dat stelde Anna Zwijnenburg tijdens de Nationale Bodemtop. Op 11 september was de eerste Nationale Bodemtop in de Van Nellefabriek in Rotterdam. Aanleiding voor de bijeenkomst was de kringloopvisie van Schouten. Daarin speelt duurzaam bodembeheer een cruciale rol.   De bijeenkomst in Rotterdam werd georganiseerd…

Op basis van sensordata gericht kijken naar de bodem

Al een aantal jaren zijn er verschillende aanbieders met even zoveel verschillende technieken en instrumenten op de markt die ingezet kunnen worden om plaats specifieke data van een perceel te verzamelen. Het kan gaan om bodemscanners die bodemvariabelen en/of hoogteligging in kaart brengen, vochtsensoren, sensoren die de ontwikkeling van biomassa gedurende het seizoen vastleggen, sensoren…